M A K E U P  A R T I S T : Samantha Keefauver 

F L O R A L  D E S I G N E R : Rebel Fox